קהילות יהודיות בדנמרק

הקהילה היהודית

קריסטלגאדה 12
+45 33 12 88 68
דוא"ל: mt@mosaiske.dk

שעות תפילה בבית הכנסת:
אנא התקשרו +45 33 12 88 68

 

חב"ד דנמרק

(אירוח שבת בערב ושבת לארוחת צהריים)

אולה סוהרסגאדה 10,
+45 28 73 76 78
דוא"ל: info@chabad.dk

שיר הצפון

הקהילה היהודית הרפורמית 

+45 23 70 97 57
דואר: shir@shirhatzafon.dk