מחירי סיורים

סיורים רגליים יהודיים

1,5-HOUR JEWISH WALKING TOUR – US$ 290
Tour price includes 1-6 participants.
More than 6 people, additional US$ 30 per guest.

THE PRICE INCLUDES: A professional Jewish guide for 1,5 hour.
STARTING POINT: In front of the Copenhagen Synagogue
STARTING TIME: At your request
TOUR ENDS: Back at the Synagogue

סיורים רגליים יהודיים

3-HOUR JEWISH WALKING TOUR – US$ 475
Tour price includes 1-6 participants.
More than 6 people, additional US$ 40 per guest.

המחיר כולל: מדריך יהודי מקצועי למשך 3 שעות.
נקודת מוצא: מול בית הכנסת בקופנהגן
שעת התחלה: לבקשתך
הסיור מסתיים: לאחר הביקור במוזיאון היהודי
דמי כניסה: לא כלול

טיולי מסלול הצלה

RESCUE ROUTE 1 – 3-hrs – US$ 750

מחיר הסיור כולל 1-6 משתתפים.
יותר מ-6 אנשים, תשלום נוסף בסך 40 דולר ארה"ב (USD) לכל אורח.
המחיר כולל: נהג בלימוזינה למשך שעתיים ומדריך יהודי מקצועי למשך 3 שעות.
נקודת מוצא: מול המוזיאון היהודי
שעת התחלה: לבקשתך
הסיור מסתיים: במרכז העיר
דמי כניסה: לא כלול

טיולי מסלול הצלה

RESCUE ROUTE 2 – 5-hrs – US$ 995

Tour price includes 1-6 participants.
More than 6 people, additional USD 60 per guest.
THE PRICE INCLUDES: A driver in a limousine for 2 hours and professional Jewish guide for 5 hours.
STARTING POINT: In front of the Copenhagen Synagogue
STARTING TIME: At your request
TOUR ENDS: In the city center
ENTRANCE FEES: Not included

טיולי מסלול הצלה

RESCUE ROUTE 3 – 5-hrs – US$ 1.395

Tour price includes 1-6 participants.
More than 6 people, additional USD 70 per guest.
THE PRICE INCLUDES: A driver in a limousine and professional Jewish guide for 5 hours.
STARTING POINT: At your request
STARTING TIME: At your request
TOUR ENDS: In the city center
ENTRANCE FEES: Included

סיורים ברכב

Duration: 3 hours – price: USD $ 975 
Duration: 4 hours – 
price: USD $ 1.165
Price includes an exclusive tour for up to 6 persons.
(For more than 6 people, it is additional USD 60/70 per person)
THE PRICE INCLUDES: A Jewish guide for 3 or 4 hours and a driver in a limousine/van
STARTING POINT: At your request
STARTING TIME: At your request
TOUR ENDS: In the city center